Ционистката философия и Израел

Терор...

Война, изселване и масово клане...

Тук е Палестина...

От десетилетия насам Свещените земи са потънали в  кръв, сълзи и болка...

Някога съществуваше време, когато Палестина бе олицетворение на мира, добронамереността и справедливостта. Тук хората, изповядващи различни религии, живееха като братя и извършваха своите богослужения с дух на насрещно уважение и толерантност. Този мирен период остава в историята с подписа на Мюсюлманското владичество по тези земи.

Региона преминава под Ислямско управление с превземането му от Халиф Юмер през 637 г.. Това ново управление проявило голяма толерантност към Християните и Евреите в страната. Мюсюлманските владетели, подчинявайки се на Ислямския морал, позволили на хората от различните религии да живеят според собствените си вярвания.

Османската империя, която завладяла региона през 1517 г., проявила същата толерантност и справедливост, каквато и предишното Мюсюлманско управление. Причината, поради която Мюсюлманските владичества и Османската империя са установили едно изпълнено с толерантност, справедливост и цивилизованост управление, се крие в придържането им към възвишения морал, на който Бог ни учи в Корана.

В Корана Бог заповядва на Мюсюлманите така:

Аллах ви повелява да връщате поверените имущества на техните собственици и когато съдите между хората, да съдите със справедливост. Как прекрасно е това, с което Аллах ви наставлява! Аллах е всечуващ, всезрящ. (Сура Ан-Ниса, 58)

 

Завладяването на Палестина от Ционизма

През 20ти век региона се отделя от Мюсюлманското господство. Мирната обстановка в Палестина отстъпва място на войната и насилието.

Англия, която контролира региона, защитава ционисткото движение, чиято цел е създаването на Еврейска държава в Палестина. Не след дълго обаче ционисткото насилие щеше да се обърне срещу самата Англия. Радикално настроените Евреи започват да нападат английските части и да бомбандират държавни учреждения, влакове, кораби и хотели.

С появата на ционизма взаимното уважение между Араби и Евреи, което било наблюдавано в продължение на векове, започнало да изчезва.

Ето какво казва един млад арабски лидер:

“В миналото арабите не се възпротивяваха на Евреите. Никой не се бе противопоставил и на значението, което Стената на плача представляваше за Евреите. Но с появата на  ционизма Евреите напълно се промениха... Те станаха лицемерни и агресивни. За нас стана невъзможно да осъществим контакт с тях.”

От този момент нататък Палестина щеше да се превърне в сцена на сблъсъци, които щяха да оставят своят отпечатък в столетието. Tова, което се издигаше от развалините, бяха нечовешки сцени на нетърпимост, насилие и антагонизъм.

С напускането на Англия през 1947 г. тези сцени обхващат цялата страна и се поставя началото на безкрайните окупации и кръвопролития на Израел.

Израелските окупации и масови кланета стават причина за силното намаляване на мюсюлманското население, като същевременно със започване на имиграцията на Евреите в региона нараства броя на Еврейското население. Палестинското население бива насилствено изселвано от своите земи, докато Еврейските имигранти биват настанявани в създадените жилищни територии.

Сега палестинските земи биват разделени между Евреи и Мюсюлмани. Най-плодородните 55% от земята били дадени на Евреите, а останалите 45%, които били напълно неподходящи за земеделие, били оставени на Мюсюлманските араби.

През 1948 г. Евреите завземат още 15% от принадлежащата на Мюсюлманите земя. В резултат на това приблизително един милион Мюсюлмани били прогонени от домовете си. Към Западния бряг, ивицата Газа и съседните арабски страни...

Днес над 4 милиона палестинци все още живеят в множество различни страни. Приблизително един милион от тях продължават да живеят в лагери в съседните страни, на Западния бряг и по ивицата Газа. Условията за живот в тези лагери са непоносими. Ограниченост на жилищната площ, липса на инфраструктура, бедност достигаща до 98%, безработица достигаща до 60%...

Нещо повече, тези бедни райони от десетилетия живеят под окупацията и възбраните на израелската армия...

За да може да завземе тези територии за постоянно, там Израел създава селища.И под предлог, че защитава тези селища израелската армия изгражда стотици контролни пунктове и барикади. Сутрин, когато палестинците отиват на работа, трябва да преминават през унизителните проверки на израелските войници.

Незаконните Еврейски заселници по палестинските земи са също един от факторите, които усложняват живота на палестинците. По-голямата част от тези заселници са въоръжени и многократно са извършвали нападения срещу палестинците, убивайки невинни хора. Вместо израелските войници да спрат тези радикални заселници, те извършват убийства заедно с тях.

С тези заселнически области Израел дава сигнал, че няма да напусне оставените под палестинското управление територии. Днес Западния бряг и ивицата Газа все още са под израелска окупация. Населените от палестинците райони са обградени от бодлива тел и бетонни стени, точно като в затвор.

Палестински баща, който носи хляб на семейството си, може да бъде малтретиран пред очите на жена му и децата му.

Той може да бъде задържан безпричинно и да бъде подложен на нечовешки изтезания.

Къщата му може да бъде бомбардирана и което е по-лошо: с неговото семейството все още вътре в нея...

Палестинска жена може да бъде убита в резултат на стрелба от хеликоптер.

Тя може да бъде пребита докато води децата си на училище.

Или дори да стане мишена за обстрелване.

Палестински Мюсюлманин може да се изправи лице в лице с оръжието на израелските войници докато отива на джамия.

Палестинско момче може да загуби живота си в резултат на бомба хвърлена в двора на училището.

Всичко това, в действителност се е случило и израелските войници не могат да представят никаква причина за тези убийства. Докато от една страна израелската държава използва военната си сила, за да угнетява палестинския народ, от друга пък прави така, че палестинците да обеднеят икономически, като по този начин им отнема правото на живот. Целият този натиск е част от плана на радикалните израелски политици за отстраняване на палестинската действителност.

В лицето на тези факти никой съвестен човек не би могъл да остане безчувствен към кръвопролитието в Палестина. Не може да се правим, че не виждаме как беззащитни хора живеят под натиска, изтезанията и постоянния обстрел на израелската войска. Всички съвестни хора трябва да станат гласа на палестинците и да защитят правото им да живеят в мир и сигурност, както всички останали народи. Всеки един от убитите и страдащи невинни хора е предупреждение, което постоянно ни напомня за този наш дълг.

 

Разграничаване на Ционизма от Еврейството

Добре, но защо Израел прибягва към такъв терор? Как е станало така, че невинният народ, които е бил изправен пред нацисткото масово избиване през Втората световна война, сега извършва подобно кръвопролитие в Палестина?

Отговорът на този въпрос се крие в идеологията наречена Ционизъм.

Тази идеология е изложена в края на 19ти век от австрийския Еврейски журналист Теодор Херцл. Ционизмът бе една национално-държавна идеология, която има за цел основаването на независима Еврейска държава. Но тя бе една агресивна идеология.

Причината за това бе факта, че Ционизмът се основава на доминиращитe през 19ти век в Европа теории на колонизация и социален дарвинизъм. Според тези теории, индустриално развитите западни страни имат правото да колонизират по-слабо развитите. Това било представяно като естествен резултат от тезата на Дарвин за “борбата за оцеляване между нацийте”.

Ярък израз на това са думите относно палестинския народ на известния израелски лидер Ицхак Шамир:

Недопустимо е народи, които се състоят от хората току-що слезли от дърветата, да се смятат за световни лидери... Как биха могли едни такива примитивни същества да имат собствено мнение? / израелски всекидневник “Йедиот Ахронот”, ноември 14, 1975/

Менахем Бегин, който участвал в кървавите терористични атентати през 1940-те години и по-късно станал премиер на Израел, не чувства ни най-малко притеснение да се обръща към палестинците като към “двукраки животни”. Радикалните ционисти можеха да успокояват съвестта си относно масовите убийства единствено отричайки, че палестинците са хора. Именно тази расистка идеология е и причината за потисничеството по палестинските земи, което продължава вече половин век.

В същото време ционистите използват такива понятия, взети от Еврейската религия, като “избран народ” и “обещаната земя”. Това обаче няма нищо общо с истинската преданост към религията. A точно обратно, Еврейството, което е Божия религия, се бе превърнало в средство на ционизма, който е една земна идеология.

Проблемът не е Еврейството и Евреите, а по-скоро ционизмът и ционистите. Връзката между ционизма и Еврейската религия никога не е била реална. Тези, които излагат ционистката идеология, са хора, които нямат нищо общо с религията. Макс Нордау, вторият съществен лидер на движението след Херцл, бил известен атеист. По-голямата част от благочестивите Евреи определят ционизма като антирелигиозна идеология и го отхвърлят.

 Днес неудобрението на благочестивите Евреи към ционизма все още продължава. Човек, който се разхожда из религиозните области на Йерусалим, би могъл да види надписи от сорта на “Ционизмът и Еврейството са напълно противоположни”.

Благочестивите Евреи се противопоставят на ционизма като организират протести с лозунги от вида на “Евреите и Израел са напълно противоположни”, “Израелците са откраднали името Израел”, “Ако Израел трябва да живее, то другите трябва да умрат ли?”.

Всичко това са знаци, които показват, че между израелския терор и Еврейството съществува една огромна бездна. В действителност не е възможно един чистосърдечен, благочестив Евреин да използва насилие срещу другите народи. Въпреки че основата на тази религия – Тората, е бил интерпретиран чрез човешки слова и променен след низпославането му, в крайна сметка в него се повелява установяването на мир и справедливост сред хората.

Ето защо праведните Евреи осъждат Израелския терор в нарушаване на законите на Тората. Един от тях, главния равин на Англия проф. Джонатън Сакс, критикува факта, че израелската политика се третира като равнозначна на Еврейството, като в изказването си, което прави през 2002 година, казва че “Нещата, които се случват на палестинците, ме карат да се чувствам неудобно от това, че съм Евреин”.

Дори и една част от израелските войници се бяха противопоставили на суровата правителствена политика. През 2002 г. близо 250 войници отказват да служат в окупираните територии, като казват, че “не искат да нападат невинни хора”.

 

Избягване на крайности в борбата

Каква позиция трябва Мюсюлманите да заемат срещу терора на Израел?

Така както в ежедневния си живот, така и при необикновени ситуации като война и изселване всеки Мюсюлманин трябва да постъпва в съответствие с морала, на който ни учи Корана. В Корана Бог призовава вярващите в установяване на толерантност и мир по света. Той заповядва на хората да постъпват справедливо без да се интересуват от националността, езика или религията на другите. Поради тази причина не може и дума да стане, за това Мюсюлманите да изпитват омраза към Евреите поради тяхната религия и вярвания.

Според Корана Евреите са едни от “хората на Писанието”, т.е. хора, които вярват в Божиите откровения. Отношението, което един Мюсюлманин може да има към хората на Писанието, е само такова на справедливост, толерантност и доброжелателство. В айятите от Корана Бог е възбранил убиването на невинни и беззащитни жени, деца и възрастни. Пророкът Мохамед (мир нему) също е предупреждавал военачалниците си да не нараняват цивилното население.

През последните години обаче някои палестинци започват да извършват самоубийствени атентати в заселените райони, в резултат, на които биват убити множество невинни и беззащитни деца, жени и възрастни. Този безмилостен метод е наследство от Марксистко-Ленинската идеология, която някога била популярна в Палестина и която напълно противоречи на Исляма.

В Корана Бог заповядва на Мюсюлманите да се защитават при вражеско нападение, но не и да изпадат в крайност при борбата:

И се сражавайте по пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите (Сура Ал-Бакара, 190)

В един друг айят Мюсюлманите биват предупредени да не се отклоняват от пътя на справедливостта, оставайки се гнева им срещу другия народ да ги обладае:

О, вярващи, стойте твърдо зад Аллах ­ свидетели със справедливостта! И да не ви вкарва в грях омразата на някои хора, та да сте несправедливи! Бъдете справедливи, то е най-близо до богобоязливостта! И се бойте от Аллах! Сведущ е Аллах за вашите дела. (Сура Ал-Маида, 8)

Нещо повече, тези нападения срещу невинното население правят така, че палестинците, от правата страна в борбата, се превръщат в погрешната. Палестинците трябва непременно да се откажат от тези подходи, които водят единствено до по-големи страдания и кръвопролития. Оръжието на Палестина трябва да бъде разума, културата, дипломатичността и диалога, а не камъните и бомбите.

 

Мир в Палестина

Безспорно, желание на всеки един съвестен човек е да види края на тази, продължила половин век, кървава борба в Палестина, както и мирното съжителстване на Евреи и Араби. Този мир е възможен ако и двете страни бъдат ръководени от техния разум, мъдрост и съвест. Нито един дълготраен мир не може да бъде основан на тиранията над невинното население.

За да може това да е един истински мир, то Израел трябва да се откаже от стремежа си “Една Палестина само за Евреи” и да приеме да “живее заедно при равни условия с арабите”. Арабите пък трябва да признаят правото на Евреите да живеят в Палестина.

Израел е необходимо да се оттегли от окупираните през 1967 г. територии. Източен Йерусалим трябва да бъде отворен за всички общности намиращи се под палестински контрол.

Палестинското управление трябва да бъде признато като независима държава. И трябва да се даде възможност на изселените палестинци да се върнат обратно.

Най-важният елемент на пътя към мира са общите ценности и вярвания, лежащи в същността на Исляма и Еврейството. Арабите и Евреите не трябва да бъдат врагове. Това е така, защото те вярват в единствеността на Бог, уважават едни и същи пророци и защитават едни и същи морални ценности. Спазването на тези вярвания и ценности, искреното обвързване към Божиите закони, които ни учат на тях, са пътя към спасението и на двата народа. Когато Мюсюлманите започнат искрено да живеят според Ислямския морал, а Евреите според този на Авраам и Мойсей, когато напълно се отърсят от останките на идеологии като социалния дарвинизъм и марксизмо-ленинизма, в района, в който от един век цари хаос, ще настане мир и спокойствие.


2009-08-24 14:04:36

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."