Съдният ден

„Че е истина това, което ви е обещано! И че възмездието ще настъпи.” (Сура Зарийат, 5-6)

Аллах държи хората отговорни за това, което вършат. Човекът, който е подложен на изпитание, ще трябва да отговаря за всичко, което е извършил на земята. Той ще види, че нито едно от извършените му неща няма да остане скрито и в Съдния ден всичко ще излезе наяве:

„Деня, в който ще се покажат и нищо от тях не ще бъде скрито от Аллах. На кого е Днес владението? ­ На Аллах, Единосъщият, Покоряващият. Днес ще се въздаде на всяка душа за онова, което е придобила. Няма Днес угнетяване. Аллах бързо прави равносметка.” (Сура Гафир, 16-17)

В земния живот ставаме свидетели на това, че хората никога не получават това, което наистина заслужават. Аллах съобщава, че дава на някои хора отсрочка на земята, но в отвъдното ще изплати докрай за злините, които са извършили. Голямо нехайство е хората, които вършат незаконни неща на земята, но които понякога не са забелязани или пък са успели да избягат от  закона, да си мислят, че са се спасили от наказанието. В Денят на Равносметката тези хора ще видят, че не са успели да скрият от Аллах нито едно от делата си, които са извършили по време на целия си живот. С атрибутът си Хафъз (запазващият всичко в паметта си) Аллах знае всяко едно деяние на хората и кара ангелите си да ги записват. В Корана тази истина е съобщена така:

„Отдясно и отляво на него стоят два записващи ангела, не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него.” (Сура Каф, 17-18)

Аллах, който знае всичко до най-малката подробност и който е свидетел на всичко, което човек изрича или спотайва в сърцето си, в Деня на Равносметката ще отсъди между тях със справедливост, без да бъдат угнетени:

„Ще поставим Ние везните на справедливостта в Деня на възкресението, и никой не ще бъде угнетен с нищо. И [всяко дело] Ние ще прибавим, дори да е с тежест на синапено зърно. Достатъчни сме Ние за съдник.” (Сура Анбиа, 47)

Така както Аллах е безкрайно справедлив, Той също така е и всемилостив и преблаг. Той обещава на тези, които вършат добрини да ги възнагради с много по-добро, а за тези, които вършат злини, повелява, че ще бъдат наказани според това, което са извършили:

„Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.” (Сура Анам, 160)

В Съдния ден ще се разбере кой ще влезне в рая и кой в ада според това в коя ръка ще му бъде връчена книгата, в която са записани делата, които е извършил на земята:

„А от онзи, чиято книга [за делата] му се даде в десницата,

ще се потърси лека сметка

и ще се завърне при своите хора [в Рая] щастлив.

А онзи, чиято книга му се даде откъм гърба,

той ще зове за [своето] унищожение

и ще гори в пламъци.

Той бе сред своите хора щастлив [на земята],

той предполагаше, че не ще се завърне [при Нас].

Да, неговият Господ бе над него зрящ.” (Сура Иншикак, 7-15)


2009-08-24 14:30:35

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top