Погубените Народи

< <
1 / total: 12

Пpeдговop

Тези са от вестите на селищата. Разказваме ги на теб. Има сред тях руини, има и покосени. Не Ние ги угнетихме, а те себе си угнетиха. И не ги избавиха от нищо боговете им, които те зовяха, освен Аллах, щом дойде повелята на твоя Господ. И им надбавиха само загуба. (Сура Худ: 100-101)

Бог е този, който сътворява човека, дава му духовна и физическа форма, позволява му да прекара един жизнен период и след това ще го прибере при себе си, като сложи край на живота му. Бог сътворява човека и както се казва в сура Мулк: “Нима Онзи, Който е сътворил, не знае?”(Сура Мулк, 14), Той е Този, Който го знае, познава, който го възпитава и задоволява неговите нужди. Следователно единствената истинска цел на човека в живота е да възхвалява Бог, да Му се моли и да Му служи. Поради тази причина истинското послание и Божие откровение, които се съобщават на хората посредством Неговите пратеници, са единственият пътеводител за човека.

Коранът е последната книга на Бог и единственото Негово непроменено откровение. 

Ето защо ние носим отговорността да приемем Корана като наш пътеводител към истината и да бъдем изключително педантични към всички негови закони. Това е единственият път към спасението както на този свят, така и в отвъдния.

Това е [Послание] за хората и за да бъдат увещавани с него, и за да знаят, че Аллах е Единственият Бог, и за да се поучат разумните хора. (Сура Ибрахим, 52)

Без съмнение сведенията за миналите народи, които съставляват голяма част от Корана, са едно от нещата, върху които трябва да размислим. По-голямата част от тези хора отричат пророците, които са им били изпратени, и дори са вражески настроени към тях. Поради тяхното безочие те привличат Божия гняв върху себе си и биват заличени от лицето на земята. В Корана ни се съобщава, че тези случаи на унищожение трябва да служат за урок на следващите поколения. Така например непосредствено след описанието на наказанието, което сполетява една група опълчили се срещу Бог Евреи, в Корана е казано следното:

Сторихме го за назидание по тяхно време и след тях, и за поука на богобоязливите." (Сура Ал-Бакара, 66)

Ето защо в тази книга ние ще разгледаме някои народи от миналото, които са били погубени поради това, че са се противопоставяли на Бог.

Хората "виждат" и се "запознават" с почти всички от описаните в Корана случаи на унищожения посредством извършваните днес архивни проучвания и археологически открития. В тази книга ще станете свидетели на следите на тези, разкрити в Корана, събития.

В Корана, с думите: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги узнаете. Твоят Господ не подминава делата ви.”(Сура Намл, 93) Аллах ни съобщава, че Неговите знамения ще бъдат забележими във външния свят и това човек да ги познава и разпознава е главният път, водещ към вярата.

Когато разгледате внимателно книгата, ще видите, че във външния свят сте се сблъсквали със съответствията на айятите от Корана и ще се уверите колко правилни са думите на Корана. В действителност нашата истинска цел тук е да разкрием като "напътствие" за хората всяко едно от тези събития, които представляват "поучителни наказания".

 

1 / total 12
You can read Harun Yahya's book Погубените Народи online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top