Исус Ще Се Върне

СВАЛИ КНИГАТА

Download (DOC)
Download (PDF)
Закупете книгата
Коментари

ГЛАВИ НА КНИГАТА

< <
8 / total: 8

Заключение

Без съмнение от цялата човешка история само малък брой хора ще имат щастието да бъдат благовестени за това, че Бог ще спусне Исус (м.н.) за втори път на земята. Той е свят човек, който Бог ще изпрати като “спасител”. Впрочем винаги, когато из целия свят безредието и насилието e нараствало силно, хората са молили Бог за помощ. И Бог е отговарял на молбите им:

И защо да не се сражавате по пътя на Аллах и заради слабите от мъжете, жените и децата, които казват: “Господи наш, изведи ни от това селище, обитателите на което са угнетители! И стани наш покровител, и стани наш избавител!” (Сура Ниса, 75)

Както бяхме споменали по-рано, заедно с този спасител, който ще бъде изпратен в днешни дни, ще властва и моралът, на който ни учи Коранът. Когато Исус (м.н.) дойде, той ще приеме и прилага този морал, и ще положи големи усилия, за да го извести на цялото човечество. Това, което остава за хората, които очакват това свещено време и този свят човек, е така както Исус (м.н.) ще закриля и ръководи всички вярващи, така и те да го закрилят, да го подкрепят и да му се подчинят и за разлика от първата му поява на земята да не му дадат възможност да зададе въпроса “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” (Сура Ал-Имран, 52). В противен случай хората, които не съблюдават това, както на земята, така и в отвъдното вероятно ще изпитат едно дълбоко разкаяние и сурово мъчение. В Корана Бог отправя една много ясна заплаха към рабите му, които се държат надменно:

"После изпратихме Нашите пратеници поред. Всякога, щом при някоя общност идваше нейният пратеник, те го взимаха за лъжец. И така ги накарахме една друга да се последват. И ги превърнахме в предания. Гибел за хората-неверници!" (Сура Муаминун, 44)

От друга страна, хората, които го последват, които го защитават и подкрепят от сърце, които усвоят неговата нравственост, са тези, които могат да очакват Божието одобрение, милосърдие и място във вечния рай. Това също е едно безусловно обещание и благовестие за вярващите:

"[чрез] Пратеник, който ви чете знаменията на Аллах ­ разясняващи, за да изведе от тъмнините към светлината онези, които вярват и вършат праведни дела. Онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще ги въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Аллах е приготвил за тях хубаво препитание." (Сура Талак, 11)

Благодарим на Бог, който е почел избраните от Него раби с това велико събитие и ги е дарил с големия шанс да спечелят място в рая.

"Мир за пратениците!"

"И слава на Аллах, Господа на световете!" (Сура Саффат, 181-182)

 

8 / total 8
You can read Harun Yahya's book Исус Ще Се Върне online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top