< <
1 / total: 10

Предговор

     
 
All the events that are part of our life—people, buildings, cities, cars, in short, everything we see, hold, touch, smell, taste or listen to throughout our lives—are actually sights and feelings which have been formed in our brains.
 
     

Това, което е описано в тази книга е важна истина, която е изненадала много хора и е променила възгледа им за живота. Тази истина може да бъде обобщена така: "Всички събития и предмети, с които се сблъскваме в реалния живот - сгради, хора, градове, коли, местности - всъщност всичко, което виждаме, държим, докосваме, помирисваме, вкусваме и чуваме, възникват като образи и усещания в нашия мозък."
Ние сме научени да си мислим, че тези образи и възприятия са предизвикани от веществен свят извън нашия мозък, където материалните неща съществуват. В действителност обаче ние никога не виждаме реално съществуващата материя и никога не докосваме реални предмети. С други думи, всеки един материален обект, който си мислим, че съществува в живота ни, е всъщност само един формиран в нашия мозък образ.

Тази истина, която съставлява темата на настоящата книга, не е философия или някакъв възглед. Напротив, тя е доказана от съвременната наука истина, която не може да бъде опровергана. Днес, на който и учен в сферата на медицината, биологията, физиката, неврологията и останалите свързани с мозъка области да бъде зададен въпроса: “ние къде и как виждаме света?”, той ще даде един-единствен отговор, а именно, че виждаме целия свят в зрителния център на мозъка си.

Този факт е доказан научно през 20 век и въпреки че би изглеждал изненадващ, той дава отговорите на тези два въпроса: "Ако целият ни земен живот представлява образи формирани в мозъка ни, то кой образува тези образи там? Кой е този, който без да притежава очи наблюдава формираните в мозъка ни образи и изпитва удоволствие, щастие и вълнение от тях?"

В тази книга ще намерите и отговорите на тези два изключително важни въпроса.

 

1 / total 10
You can read Harun Yahya's book Другото Наименование На Въображението: Материя online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top