Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) ( 99 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Алиф. Лам. Ра. Това са знаменията на Книгата ­ ясния Коран.

2 . Неверниците ще възжелаят да са били мюсюлмани.

3 . Остави ги да ядат и да се наслаждават, и да ги отвлича надеждата! Те ще узнаят.

4 . И не сме унищожили Ние никое селище, без да се знае какво му е писано.

5 . Никоя общност не изпреварва своя срок и не го забавя.

6 . И рекоха [неверниците]: “О, ти, комуто бе низпослано Напомнянето, ти си луд!

7 . Защо не ни доведеш ангелите, ако говориш истината?”

8 . Ние не низпославаме ангелите с друго освен с истината. И тогава [неверниците] не ще бъдат изчакани.

9 . Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.

10 . И преди теб изпращахме пратеници сред древните общности.

11 . И не дойде при тях пратеник, без да го подиграят.

12 . Така влагаме това [неверие] в сърцата на престъпниците ­

13 . не вярват в него [­ Корана], въпреки че е известна съдбата на предците.

14 . И да разтворехме над тях врата в небето, и да продължаха там да се изкачват,

15 . пак щяха да рекат: “Погледите ни бяха заслепени. Ние сме омагьосани хора.”

16 . И направихме на небето съзвездия, и го разкрасихме за гледащите,

17 . и го опазихме от всеки прокуден сатана ­

18 . и го опазихме от всеки прокуден сатана ­

19 . И разпростряхме земята, и положихме върху нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо, което се мери.

20 . И сторихме там препитание за вас и за онзи, когото вие не храните.

21 . И няма нещо, съкровищниците на което да не са при Нас, и го спускаме Ние само в знайно количество.

22 . И изпращаме ветровете ­ оплождащи, и утоляваме жаждата с вода, която изсипваме от небето, а вие не можете да я съхраните.

23 . Наистина Ние съживяваме и умъртвяваме, и Ние сме наследниците.

24 . Знаем предишните от вас и знаем оставащите.

25 . Наистина твоят Господ е Онзи, Който ще ги събере. Той е премъдър, всезнаещ.

26 . И сътворихме човека от изсъхнала глина, от менлива кал.

27 . А джиновете сътворихме от пламъка на огъня преди.

28 . Твоят Господ каза на ангелите: “Аз ще сътворя човек от изсъхнала глина, от менлива кал.

29 . И когато го сътворя и му вдъхна от Своя дух, поклонете се пред него!”

30 . И всички ангели се поклониха заедно,

31 . освен Иблис, който се възпротиви да е с покланящите се.

32 . Рече [Аллах]: “О, Иблис, какво ти е, че не си с покланящите се?”

33 . Рече: “Не ми подобава да се поклоня на човек, когото Ти сътвори от изсъхнала глина, от менлива кал.”

34 . Dedi ki: "Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş-bulunmaktasın."

35 . Над теб е проклятието до Съдния ден.”

36 . Рече: “Господи мой, отсрочи ме до Деня, в който ще бъдат възкресени!”

37 . Рече: “Ти си сред отсрочените

38 . до Деня на знайното време.”

39 . Рече: “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда, непременно ще им разкрасявам по земята и непременно ще заблуждавам всички,

40 . освен Твоите предани раби сред тях.”

41 . Рече: “Това е правият път към Мен.

42 . Над Моите раби нямаш власт, освен за който те последва измежду заблудените.”

43 . Наистина Адът е обещан за всички тях.

44 . Той има седем врати. За всяка врата има отделена група.

45 . Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори:

46 . “Влезте там с мир ­ в безопасност!”

47 . И ще премахнем от сърцата им всяка омраза ­ братя на престоли един срещу друг.

48 . Не ще ги засегне там умора и не ще бъдат оттам изведени.

49 . Извести Моите раби [о, Мухаммад], че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния!

50 . И че Моето мъчение е болезненото мъчение.

51 . И ги извести за гостите на Ибрахим!

52 . Когато влязоха при него и рекоха: “Мир!”, рече: “Ние се страхуваме от вас.”

53 . Рекоха: “Не се страхувай! Ние те благовестваме за син, надарен със знание.”

54 . Рече: “Нима ме благовествате, при все че ме настигна старостта? И с какво ще ме възрадвате?”

55 . Рекоха: “Възрадвахме те с истината. И не губи надежда!”

56 . Каза: “А кой губи надежда за милостта на своя Господ освен заблудените?”

57 . И каза: “А какво е намерението ви, о, пратеници?”

58 . Казаха: “Изпратени сме при хора престъпващи,

59 . освен семейството на Лут. Ще го спасим цялото,

60 . освен неговата жена. Известено ни е, че тя ще бъде сред оставащите.”

61 . И когато пратениците дойдоха при семейството на Лут,

62 . той каза: “Вие сте непознати хора.”

63 . Казаха: “Да, дойдохме при теб с онова, за което се съмняват [твоите хора].

64 . И ти донесохме правдата. Ние казваме истината.

65 . Тръгни със своето семейство в част от нощта и върви зад тях! И никой от вас да не се обърне! И продължете натам, където ви е повелено!”

66 . И го предизвестихме с тази повеля, че коренът на тези ще бъде отсечен на сутринта.

67 . И дойдоха жителите на града зарадвани.

68 . Каза [Лут]: “Тези са ми гости. Не ме опозорявайте!

69 . Бойте се от Аллах! И не ме посрамвайте!”

70 . Казаха: “Не те ли възпряхме от хората [да ти гостуват]?”

71 . Каза: “Ето дъщерите ми, ако ще вършите!”

72 . Кълна се в твоя живот [о, Мухаммад], те в своето опиянение се лутат!

73 . И Викът ги обзе  при изгрев слънце.

74 . И преобърнахме селището надолу, и изсипахме над тях порой камъни от глина.

75 . В това има знамения за прозорливите.

76 . Те [­ селищата] са на все още съществуващ път.

77 . В това има знамение за вярващите.

78 .     И обитателите на Горичката бяха угнетители.

79 . Затова им отмъстихме. И двете са на видим път.

80 . И обитателите на ал-Хиджр взеха за лъжци пратениците.

81 . Дадохме им Наши знамения, ала се отдръпнаха от тях.

82 . И изсичаха домове в планините ­ в безопасност.

83 . Но Викът ги обзе на сутринта.

84 . И не ги избави онова, което бяха придобили.

85 . Сътворихме Ние небесата и земята, и онова, което е помежду тях, единствено с мъдрост. Часът непременно ще дойде, затова [о, Мухаммад] прости с великодушна прошка!

86 . Твоят Господ е Всетворящия, Всезнаещия.

87 . Ние вече ти дадохме седемте повтарящи се знамения и великия Коран.

88 . Не устремявай поглед към онова, което дадохме за наслада на групи от тях, и не скърби за тях! И спусни своето крило над вярващите!

89 . И кажи: “Аз наистина съм ясният предупредител.”

90 . Както низпослахме [наказание] и за поделящите,

91 . които сториха на части Корана.

92 . Кълна се в твоя Господ! Ще ги питаме всички

93 . за онова, което са извършили.

94 . Извести онова, което ти бе повелено, и се отдръпни от съдружаващите!

95 . Ние сме ти достатъчни срещу присмехулниците,

96 . които наред с Аллах приемат друг бог. Ала ще узнаят.

97 . И знаем Ние, че сърцето ти се свива от техните думи.

98 . Но прославяй с възхвала своя Господ и бъди от покланящите се в суджуд!

99 .     И служи на своя Господ, докато дойде при теб неизбежното!

 

 

 

In this page you can listen Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) in English, Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) and read and download Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top