Сура Луната (Ал-Камар) ( 55 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Наближи Часът и се разцепи луната.

2 . Но и да видят знамение, те се отдръпват и казват: “Продължителна магия.”

3 . И го взимат за лъжа, и следват своите страсти. Но за всяко дело има край.

4 . Дойдоха вече при тях вести, които да ги възпират,

5 . зряла мъдрост [­ Коранът] ­ ала безполезни са за тях предупредителите.

6 . Затова се отвърни от тях [о, Мухаммад]! В Деня, когато зовящият призове към нещо ужасно,

7 . те със сведен поглед ще излязат от гробовете като пръснати скакалци,

8 . забързани към зовящия. Ще кажат неверниците: “Това е тежък Ден.”

9 . забързани към зовящия. Ще кажат неверниците: “Това е тежък Ден.”

10 . Тогава призова той своя Господ: “Аз съм победен, помогни ми!”

11 . И разтворихме Ние вратите на небето със струяща вода,

12 . и сторихме да бликнат извори от земята, и водите се срещнаха за предопределена повеля.

13 . А него понесохме върху [Ковчега от] дъски и гвоздеи,

14 . плаващ пред Очите Ни ­ въздаяние за онзи, който бе отричан.

15 . И оставихме това за знамение, но има ли кой да се поучи?

16 . И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

17 . И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

18 . И адитите отричаха. И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

19 . Изпратихме срещу тях вихър в ден на непрестанно злочестие,

20 . изтръгващ хората, сякаш са стволове на изскубнати палми.

21 . И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

22 . И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

23 . И самудяните отричаха предупредителите.

24 . И рекоха: “Нима човек от нас ще последваме? Тогава ние ще изпаднем в заблуда и безумие.

25 . Нима на него бе разкрито Поучението сред нас? Не, той е надменен лъжец.”

26 . Утре ще научат кой е надменен лъжец.

27 . Изпращаме Ние камилата като изпитание за тях. Наблюдавай ги и търпи!

28 . И ги извести, че водата е поделена между [нея и] тях! И пиенето на всеки е разпределено.

29 . Но извикаха техен другар и той се зае, и я закла.

30 . И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

31 . Изпратихме срещу тях само един Вик и станаха като сухите сламки на сеното.

32 . И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

33 . И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

34 . Изпратихме срещу тях ураган от камъни, освен за семейството на Лут. Спасихме ги на развиделяване ­

35 . благодеяние от Нас. Така въздаваме на онзи, който е признателен.

36 . Той ги предупреди за Нашето мъчение, но те се усъмниха в предупреждението.

37 . И поискаха от него да ги допусне до гостите си, но ослепихме очите им. Вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение!

38 . И рано сутринта ги сполетя трайно мъчение.

39 . Вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение!

40 . И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

41 . Предупредителите дойдоха и при хората на Фараона,

42 . [но] те взеха за лъжа всичките Ни знамения. Затова ги сграбчихме, както подобава на всесилен, всемогъщ.

43 . Нима вашите неверници са по-добри от онези, или за вас има оневиняване в Писанията?

44 . Или казват: “Не сме ли ние непобедимо множество?”

45 . Ще бъде разгромено множеството и ще обърне то гръб в бяг.

46 . Ще бъде разгромено множеството и ще обърне то гръб в бяг.

47 . Престъпниците ще са в заблуда и безумие

48 . в Деня, когато бъдат влачени по лице в Огъня: “Вкусете допира на Ада!”

49 . Ние всяко нещо сътворихме с мяра.

50 . Нашата повеля се изпълнява, докато мигне окото.

51 . Вече погубихме подобните на вас. Но има ли кой да се поучи?

52 . И всяко нещо, което са вършили, го има в писанията.

53 . Всичко, малко или голямо, е записано.

54 . Богобоязливите ще пребъдат сред градини и реки ­

55 . истинно обещание при Владетеля, Всемогъщия.

 

 

 

In this page you can listen Сура Луната (Ал-Камар) in English, Сура Луната (Ал-Камар) and read and download Сура Луната (Ал-Камар) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Луната (Ал-Камар) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Луната (Ал-Камар) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top