Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) ( 78 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Всемилостивия

2 . научи на Корана,

3 . сътвори човека,

4 . научи го да говори.

5 . Слънцето и луната ­ [се движат] по изчисление,

6 . и звездите, и дърветата се прекланят.

7 . и звездите, и дърветата се прекланят.

8 . за да не престъпвате мярката.

9 . И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярката!

10 . И положи Той земята за тварите.

11 . На нея има плодове и палми с обвити гроздове,

12 . и зърно с плява, и уханни растения.

13 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

14 . Сътвори Той човека от звънка глина като грънчарско изделие.

15 . И сътвори Той джиновете от пламъка на огъня.

16 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­

17 . Господа на двата изгрева и Господа на двата залеза.

18 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

19 . Пусна Той двете морета да се срещнат,

20 . но между тях има преграда, която не престъпват.

21 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

22 . От двете излизат бисери и корали.

23 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

24 . И Негови са плаващите кораби, въздигнали се като планини в морето.

25 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

26 . Всичко тук погива.

27 . Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта.

28 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

29 . Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки миг изявява Той някакво дело.

30 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

31 . Ще ви направим равносметка, о, два свята [на джинове и хора]!

32 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

33 . О, множество от джинове и хора, ако можете да проникнете зад пределите на небесата и на земята, проникнете! Не ще проникнете освен с власт [от Нас].

34 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

35 . Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще ви се помогне.

36 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

37 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

38 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

39 . В този Ден не ще бъде питан за греха му нито човек, нито джин.

40 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

41 . Престъпниците ще бъдат разпознати по техния белег. И ще бъдат хванати за перчема и за краката.

42 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

43 . Това е Адът, който престъпниците взимат за лъжа.

44 . Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.

45 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

46 . А за онзи, който се страхува да застане пред своя Господ, има две Градини ­

47 . та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­

48 . с разни дървета.

49 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

50 . В двете два извора текат.

51 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

52 . Там от всеки плод има по два вида.

53 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

54 . Облегнати върху килими с подплата от брокат. И плодовете на двете градини ще са близо.

55 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

56 . Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин.

57 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

58 . Сякаш са рубини и корали...

59 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

60 . Нима въздаянието за добрината е друго освен добрина?

61 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

62 . И освен тях ­ още две градини ­

63 . та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­

64 . тъмнозелени.

65 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

66 . В тях има два бликащи извора.

67 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

68 . Там има плодове и палми, и нарове.

69 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

70 . Там има добродетелни и прекрасни жени ­

71 . та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­

72 . хубавици, пазени в шатри ­

73 . та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­

74 . недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин...

75 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

76 . Облегнати върху зелени възглавници и хубави килими...

77 . Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

78 . Благословено да е името на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта!

 

 

 

In this page you can listen Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) in English, Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) and read and download Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top