Сура Събитието (Ал-Уакиа) ( 96 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Когато Събитието настъпи,

2 . никой не ще възпре неговото настъпване ­

3 . принизяващо и въздигащо.

4 . Когато земята се разтърси в трус

5 . и планините се разломят на отломки,

6 . и станат разпиляна прах,

7 . вие ще станете на три групи:

8 . едни - отдясно, ­ какво ще е за тези отдясно?;

9 . едни - отдясно, ­ какво ще е за тези отдясно?;

10 . и първенците [в богобоязливостта], ­ те са първенците [в Рая] ­

11 . тези са приближените [на Аллах]

12 . тези са приближените [на Аллах]

13 . повечето са от предците ­

14 . и малцина от сетните ­

15 . на украсени престоли,

16 . облегнати там един срещу друг.

17 . Вечномлади юноши им поднасят

18 . бокали и кани, и чаши [вино] от извор.

19 . Не ще ги боли глава от това и не ще губят ум.

20 . И плод, какъвто изберат,

21 . и птиче месо, каквото обичат.

22 . и птиче месо, каквото обичат.

23 . и птиче месо, каквото обичат.

24 . въздаяние за делата им.

25 . Не ще слушат там нито празнословие, нито подбуда към грях,

26 . а само словото: “Мир! Мир!”.

27 . А онези отдясно... Какво ще е за онези отдясно? ­

28 . Сред лотоси без бодли

29 . и натежали бананови дървета,

30 . и просторна сянка,

31 . и лееща се вода,

32 . и обилен плод,

33 . несекващ и невъзбранен,

34 . и въздигнати постели.

35 . Сътворихме ги Ние с [прекрасно] сътворяване

36 . Сътворихме ги Ние с [прекрасно] сътворяване

37 . любещи, връстнички ­

38 . за онези отдясно ­

39 . група от предците ­

40 . и група от сетните.

41 . А онези отляво... Какво ще е за онези отляво? ­

42 . Сред изгарящ вятър и вряща вода,

43 . и сянка от черен дим,

44 . нито прохладна, нито приятна.

45 . Те живееха сред разкош преди това.

46 . И упорстваха в огромния грях.

47 . И казваха: “Нима като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще бъдем възкресени?

48 . А нима и древните ни предци?”

49 . Кажи [о, Мухаммад]: “И древните, и сетните

50 . наистина ще бъдат събрани по време на знайния Ден.”

51 . После, о, вие, заблудените, отричащите,

52 . После, о, вие, заблудените, отричащите,

53 . и ще си пълните от него стомасите,

54 . и ще пиете след това от врящата вода.

55 . Ще пиете, както пият прежаднелите камили.

56 . Това е угощението им в Съдния ден.

57 . Ние ви сътворихме. Защо тогава не повярвате?

58 . Не виждате ли семето, което изливате?

59 . Вие ли го сътворявате, или Ние сме Твореца?

60 . Ние отредихме смъртта за вас и не ще бъдем възпрени

61 . да променим такива като вас и да ви пресъздадем в нещо, което не ви е познато.

62 . И узнахте вече първото сътворяване. Не ще ли се поучите?

63 . И не виждате ли какво сеете?

64 . Вие ли го карате да расте, или Ние го караме?

65 . Ако пожелаехме, бихме го сторили на сухи съчки и щяхте да останете слисани:

66 . “Наистина сме задлъжнели.

67 . Да, и сме лишени [от прехрана].”

68 . И не виждате ли водата, която пиете?

69 . Вие ли я изсипвате от облака или Ние я изсипваме?

70 . Ако пожелаехме, бихме я сторили солена, защо тогава не сте признателни?

71 . Не виждате ли огъня, който разпалвате?

72 . Вие ли създавате дървото за него, или Ние сме Създателя?

73 . Ние го сторихме за поучение и за ползване от онези, които се нуждаят.

74 . Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!

75 . Но не, кълна се в залезите на звездите ­

76 . а това е клетва ­ ако знаете ­ велика,

77 . това наистина е свещен Коран

78 . в съхранената Книга [-майка].

79 . Докосват го само пречистените.

80 . Низпослание от Господа на световете.

81 . Нима това Слово пренебрегвате?

82 . И [вместо благодарност] за препитанието вие го взимате за лъжа?

83 . И когато [душата на умиращия] стигне гърлото,

84 . тогава вие само гледате,

85 . а Ние сме по-близо до него от вас, ала не виждате ­

86 . и защо, ако не ще бъдете съдени,

87 . не я върнете обратно, ако говорите истината?

88 . И ако [умиращият] е от приближените [на Аллах],

89 . тогава ­ покой и удовлетворение, и Градината на блаженството.

90 . А ако е от онези отдясно,

91 . А ако е от отричащите, заблудените,

92 . А ако е от отричащите, заблудените,

93 . тогава ­ угощение от вряща вода

94 . и изгаряне в Огъня.

95 . Това е достоверната истина.

96 . Това е достоверната истина.

 

 

 

In this page you can listen Сура Събитието (Ал-Уакиа) in English, Сура Събитието (Ал-Уакиа) and read and download Сура Събитието (Ал-Уакиа) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Събитието (Ал-Уакиа) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Събитието (Ал-Уакиа) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top