Сура Калемът (Ал-Калам) ( 52 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Нун. Кълна се в калема и в онова, което пишат!

2 . Ти [о, Мухаммад] ­ по милостта на твоя Господ ­ не си луд.

3 . За теб има несекваща награда.

4 . Ти наистина имаш велик нрав.

5 . Ти ще видиш и те ще видят

6 . кой от вас е безумният.

7 . Най-добре твоят Господ знае кой се е отклонил от Неговия път и най-добре Той знае напътените.

8 . И не се покорявай на отричащите!

9 . Желаят, ако се смекчиш, и те да се смекчат.

10 . И не се покорявай на онзи, който все се кълне и е жалък,

11 . клеветник, който разнася сплетни,

12 . възпира доброто, престъпва, съгрешава,

13 . грубиян и дори извънбрачен син.

14 . А тъй като има богатство и синове,

15 . когато му бъдат четeни Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”

16 . Ще го бележим по носа.

17 . Изпитахме ги, както изпитахме и стопаните на градината, когато се заклеха [тайно] да я оберат на сутринта.

18 . И да не правят изключение.

19 . И я споходи бедствие от твоя Господ, докато спяха.

20 . И тя стана като черна нощ.

21 . И си викаха един другиму на сутринта:

22 . “Тръгнете към своята реколта в зори, ако ще берете!”

23 . И се отправиха, шепнейки един на друг:

24 . “Днес да не влиза там при вас бедняк!”

25 . “Днес да не влиза там при вас бедняк!”

26 . И когато я видяха, рекоха: “Наистина сме се заблудили.

27 . Не, ние сме лишени.”

28 . Най-разумният от тях рече: “Не ви ли казах ­ защо не прославяте Аллах?”

29 . Рекоха: “Слава на нашия Господ! Бяхме угнетители.”

30 . И започнаха взаимно да се укоряват.

31 . И започнаха взаимно да се укоряват.

32 . Дано нашият Господ ни даде в замяна по-добра от нея. Ние нашия Господ умоляваме.”

33 . Такова е наказанието. А наказанието в отвъдния живот е по-голямо, ако знаят.

34 . Наистина за богобоязливите при техния Господ са Градините на блаженството.

35 . Нима отдадените на Аллах ще сторим да са като престъпниците?

36 . Какво ви е, така да отсъждате?

37 . Или имате книга, от която се учите,

38 . и в нея имате, каквото изберете?

39 . Или имате обещание от Нас до Деня на възкресението да имате онова, което сами отсъждате?

40 . Питай ги кой от тях е поръчител за това?

41 . Или имат съдружници? Да доведат своите съдружници ­ ако говорят истината ­

42 . в Деня, когато ще се разкрият делата и [тези] ще бъдат приканени да се поклонят, а не ще могат.

43 . Свели поглед, ще ги покрие унижение, а бяха приканвани да се покланят, когато бяха здрави.

44 . Остави на Мен [о, Мухаммад] взимащите за лъжа тази Вест! Постепенно ще ги въвлечем [в погибел], без да разберат.

45 . Ще им дам отсрочка. Моята промисъл е силна.

46 . Или търсиш от тях отплата, та са обременени с дълг?

47 . Или при тях е неведомото и те го записват?

48 . Изтърпи до присъдата на твоя Господ и не бъди като човека в кита, който зовеше, изпълнен със скръб!

49 . Ако не бе го достигнала милост от неговия Господ, щеше да е изхвърлен на голия бряг с упрек.

50 . Но неговият Господ го пречисти и го стори праведник.

51 . И едва не те сразяват с погледи неверниците, когато слушат Напомнянето, и казват: “Той е луд.”

52 . А то не е друго освен напомняне за световете.

 

 

 

In this page you can listen Сура Калемът (Ал-Калам) in English, Сура Калемът (Ал-Калам) and read and download Сура Калемът (Ал-Калам) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Калемът (Ал-Калам) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Калемът (Ал-Калам) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top