Сура Неизбежното (Ал-Хакка) ( 44 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Един човек попита за неизбежното мъчение.

2 . Никой не ще го отблъсне от неверниците.

3 . То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.

4 . Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години,

5 . затова търпи с добро търпение [о, Мухаммад]!

6 . Те го виждат далечен.

7 . А Ние го виждаме близък.

8 . В този Ден небето ще е като разтопена мед

9 . и планините ще са като вълна,

10 . и не ще пита приятел за приятеля,

11 . въпреки че ще се виждат. Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си

12 . въпреки че ще се виждат. Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си

13 . и рода си, който го подслонява,

14 . и всички, които са на земята, само за да се спаси.

15 . Ала не! Това е лумнал Огън,

16 . смъкващ кожата,

17 . зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща,

18 . и трупа, и не раздава.

19 . и трупа, и не раздава.

20 . щом го настигне злото ­ страхлив,

21 . а щом го настигне доброто ­ скъперник,

22 . освен отслужващите молитвата,

23 . освен отслужващите молитвата,

24 . и в чиито имоти е заделен дял

25 . и в чиито имоти е заделен дял

26 . и които смятат за истина Съдния ден,

27 . и които се страхуват от мъчението на своя Господ ­

28 . мъчението на техния Господ не е безопасно,-

29 . мъчението на техния Господ не е безопасно,-

30 . освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат упреквани.

31 . освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат упреквани.

32 . И които повереното на тях, и техния обет съблюдават,

33 . и които в своите свидетелства са правдиви,

34 . и които молитвите си усърдно отслужват,

35 . и които молитвите си усърдно отслужват,

36 . Какво им е на неверниците, втренчили в теб погледи

37 . отдясно и отляво на тълпи?

38 . Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на блаженството?

39 . Ала не! Сътворихме ги от онова, което знаят.

40 . И не! Кълна се в Господа на изгревите и на залезите, Ние сме способни

41 . да ги заменим с по-добри от тях. И не ще бъдем възпрени.

42 . Остави ги да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!

43 . Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се устремяват към идолите,

44 . със сведен поглед, покрити с унижение. Това е Денят, който им е обещан.

 

 

 

In this page you can listen Сура Неизбежното (Ал-Хакка) in English, Сура Неизбежното (Ал-Хакка) and read and download Сура Неизбежното (Ал-Хакка) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Неизбежното (Ал-Хакка) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Неизбежното (Ал-Хакка) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top