Сура Човекът (Ал-Инсан) ( 31 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано?

2 . Сътворихме Ние човека от частица сперма с примеси, за да го изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ.

3 . Ние му показахме пътя ­ или признателен, или неблагодарник.

4 . Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.

5 . Праведниците пият от чаши с добавено питие от Камфор ­

6 . извор, от който пият рабите на Аллах ­ пускат го в обилие да бликва.

7 . Те изпълняват обета и се страхуват от Деня, злото на който се разпростира.

8 . И дават храна ­ въпреки че и те я обичат ­ на нуждаещ се и на сирак, и на пленник:

9 . “Храним ви в името на Аллах. Не искаме от вас нито отплата, нито признателност.

10 . Страхуваме се от [мъчението на] Нашия Господ в Деня свъсен, зловещ.”

11 . Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще им дари сияние и щастие.

12 . Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще им дари сияние и щастие.

13 . облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни мраз.

14 . Близо над тях ще са нейните сенки и ще са сведени плодовете є ниско.

15 . Ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални чаши

16 . от сребърен кристал. Ще им се отмерва с мярка.

17 . И ще им се дава там да пият от питие, смесено с джинджифил,

18 . от извор там, наречен Салсабил,

19 . и ще ги обикалят вечномлади юноши ­ когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати бисери.

20 . Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно владение.

21 . Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и ще носят украшения ­ гривни от сребро, и ще им дава техният Господ да пият от чиста напитка.

22 . “Това е награда за вас. Вашето старание заслужи признание.”

23 . Ние ти низпослахме Корана постепенно.

24 . Затова и ти [о, Мухаммад] бъди търпелив към повелята на твоя Господ, и не се покорявай на никой грешник от тях, или на неверник!

25 . Затова и ти [о, Мухаммад] бъди търпелив към повелята на твоя Господ, и не се покорявай на никой грешник от тях, или на неверник!

26 . и в част от нощта Му се покланяй, и дълго нощем Го прославяй!

27 . Тези обичат преходността и нехаят за тежкия Ден пред тях.

28 . Ние ги сътворихме и укрепихме телата им, а ако пожелаем, напълно ще ги заменим с подобни на тях.

29 . Това е поучение. Който желае, поема пътя към своя Господ.

30 . Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.

31 . Той въвежда когото пожелае в Своята милост, а за угнетителите е приготвил болезнено мъчение.

 

 

 

In this page you can listen Сура Човекът (Ал-Инсан) in English, Сура Човекът (Ал-Инсан) and read and download Сура Човекът (Ал-Инсан) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Човекът (Ал-Инсан) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Човекът (Ал-Инсан) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top