Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) ( 46 Айяти )

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!;

1 . Кълна се в изтръгващите [душите] с все сила

2 . и в изваждащите [ги] нежно,

3 . и в спускащите се бързо,

4 . и в гонещите се в надпревара,

5 . и в изпълняващите повелите!

6 . В Деня, когато [се протръби с първия Рог] ще се разтърси тресящата се [вселена],

7 . ще последва второто [протръбяване].

8 . Някои сърца в този Ден ще тръпнат.

9 . Погледите им ще бъдат сведени.

10 . Ще кажат: “Нима ще бъдем върнати към предишното,

11 . нима, след като бяхме прогнили кости?”

12 . Ще кажат: “Това тогава е завръщане със загуба.”

13 . То е само едно протръбяване ­

14 . и ето всички ­ възкръснали!

15 . [О, Мухаммад], стигна ли до теб разказът за Муса?

16 . Когато неговият Господ го призова в свещената долина Тэа:

17 . “Иди при Фараона! Той престъпи.

18 . И кажи: “Не ще ли се пречистиш,

19 . да те напътя към твоя Господ и да се побоиш?””

20 . И му показа [Муса] най-голямото знамение.

21 . И взе го за лъжа, и се възпротиви.

22 . После се отвърна с упорство.

23 . И насъбра [хората си], и прогласи.

24 . Каза: “Аз съм вашият господ, върховният.”

25 . И Аллах го сграбчи с наказание в отвъдния и в земния живот.

26 . В това има поучение за всеки богобоязлив.

27 . Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради.

28 . Въздигна неговия свод и го изравни,

29 . Въздигна неговия свод и го изравни,

30 . и земята след това разпростря.

31 . Извади от нея водите и пасбищата є,

32 . и планините поби

33 . за ползване от вас и от вашия добитък.

34 . И когато настъпи Голямото прииждане,

35 . тогава в Деня човек ще си припомни за какво се е старал,

36 . и Адът ще бъде показан на всеки, който вижда...

37 . За който е престъпвал

38 . и е предпочел земния живот,

39 . обиталището е Адът.

40 . За който се е страхувал да не застане пред своя Господ [с грях] и е въздържал душата от страстта,

41 . обиталището е Раят.

42 . Питат те [о, Мухаммад] за Часа: “Кога ще настъпи?”

43 . Какво [знание имаш] ти да го споменеш?

44 . При твоя Господ е пределът му.

45 . Ти си само предупредител за всеки, който се страхува от него.

46 . В Деня, когато го видят, те сякаш ще са пребивавали само една привечер или утрин.

 

 

 

In this page you can listen Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) in English, Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) and read and download Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Сура Откриване (Ал-Фатиха) 2 . Сура Кравата (Ал-Бакара) 3 . Сура Родът На Имран (Ал Имран) 4 . Сура Жените (Ан-Ниса) 5 . Сура Трапезата (Ал-Маида) 6 . Сура Добитъкът (Ал-Анам) 7 . Сура Стената (Ал-Араф) 8 . Сура Придобитото Във Война (Ал-Анфал) 9 . Сура Покаянието (Ат-Тауба) 10 . Сура Юнус (Юнус) 11 . Сура Худ (Худ) 12 . Сура Юсуф (Юсуф) 13 . Сура Гърмът (Ар-Раад) 14 . Сура Ибрахим (Ибрахим) 15 . Сура Ал-Хиджр (Ал-Хиджр) 16 . Сура Пчелите (Ан-Нахл) 17 . Сура Нощното Пътешествие (Ал-Исра) 18 . Сура Пещерата (Ал-Кахф) 19 . Сура Мариам (Мариам) 20 . Сура Та Ха (Та Ха) 21 . Сура Пророците (Ал-Анбиа) 22 . Сура Поклонението Хадж (Ал-Хадж) 23 . Сура Вярващите (Ал-Муаминун) 24 . Сура Светлината (Ан-Нур) 25 . Сура Разграничаването (Ал-Фуркан) 26 . Сура Поетите (Аш-Шуара) 27 . Сура Мравките (Ан-Намл) 28 . Сура Разказът (Ал-Касас) 29 . Сура Паякът (Ал-Анкабут) 30 . Сура Ромеите (Ар-Рум) 31 . Сура Лукман (Лукман) 32 . Сура Поклонът (Ас-Саджда) 33 . Сура Съюзените Племена (Ал-Ахзаб) 34 . Сура Саба (Саба) 35 . Сура Твореца (Фатир) 36 . Сура Йа Син (Йа Син) 37 . Сура Строените В Редици (Ас-Саффат) 38 . Сура Сад (Сад) 39 . Сура Тълпите (Аз-Зумар) 40 . Сура Опрощаващия (Гафир) 41 . Сура Разяснените (Фуссилат) 42 . Сура Съвещаването (Аш-Шура) 43 . Сура Украсата (Аз-Зухруф) 44 . Сура Димът (Ад-Духан) 45 . Сура Коленопреклонната (Ал-Джасиа) 46 . Сура Пясъчните Хълмове (Ал-Ахкаф) 47 . Сура Мухаммад (Мухаммад) 48 . Сура Победата (Ал-Фатх) 49 . Сура Стаите (Ал-Худжурат) 50 . Сура Каф (Каф) 51 . Сура Отвяващите (Аз-Зарийат) 52 . Сура Планината (Ат-Тур) 53 . Сура Звездата (Ан-Наджм) 54 . Сура Луната (Ал-Камар) 55 . Сура Всемилостивия (Ар-Рахман) 56 . Сура Събитието (Ал-Уакиа) 57 . Сура Желязото (Ал-Хадид) 58 . Сура Спорът (Ал-Муджадала) 59 . Сура Изселването (Ал-Хашр) 60 . Сура Изпитваната (Ал-Мумтахана) 61 . Сура Редицата (Ас-Сафф) 62 . Сура Петъкът (Ал-Джумуа) 63 . Сура Лицемерите (Ал-Мунафикун) 64 . Сура Разкриването На Заблудата (Ат-Тагабун) 65 . Сура Разводът (Ат-Талак) 66 . Сура Възбраната (Ат-Тахрим) 67 . Сура Владението (Ал-Мулк) 68 . Сура Калемът (Ал-Калам) 69 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 70 . Сура Неизбежното (Ал-Хакка) 71 . Сура Нух (Нух) 72 . Сура Джиновете (Ал-Джинн) 73 . Сура Загръщащият Се (Ал-Музаммил) 74 . Сура Обвиващият Се (Ал-Мудассир) 75 . Сура Възкресението (Ал-Кийама) 76 . Сура Човекът (Ал-Инсан) 77 . Сура Изпращаните (Ал-Мурсалат) 78 . Сура Вестта (Ан-Наба) 79 . Сура Изтръгващите (Ан-Назиат) 80 . Сура Той Се Намръщи (Абаса) 81 . Сура Обвиването (Ат-Такуир) 82 . Сура Разкъсването (Ал-Инфитар) 83 . Сура Ощетяващите (Ал-Мутаффифин) 84 . Сура Разцепването (Ал-Иншикак) 85 . Сура Съзвездията (Ал-Бурудж) 86 . Сура Вечерницата (Ат-Тарик) 87 . Сура Всевишния (Ал-Аля) 88 . Сура Всепокриващият Ден (Ал-Гашийа) 89 . Сура Зората (Ал-Фаджр) 90 . Сура Градът (Ал-Балад) 91 . Сура Слънцето (Аш-Шамс) 92 . Сура Нощта (Ал-Лайл) 93 . Сура Утрото (Ад-Духа) 94 . Сура Разтварянето (Ал-Инширах) 95 . Сура Смоковницата (Ат-Тин) 96 . Сура Съсирекът (Ал-Алак) 97 . Сура Могъществото (Ал-Кадр) 98 . Сура Ясният Знак (Ал-Байина) 99 . Сура Земетръсът (Ал-Залзала) 100 . Сура Препускащите (Ал-Адиат) 101 . Сура Бедствието (Ал-Кариа) 102 . Сура Преумножаването (Ат-Такасур) 103 . Сура Следобедът (Ал-Аср) 104 . Сура Клеветникът (Ал-Хумаза) 105 . Сура Слонът (Ал-Фил) 106 . Сура Курайш (Курайш) 107 . Сура Услугите (Ал-Маун) 108 . Сура Ал-Каусар (Ал-Каусар) 109 . Сура Неверниците (Ал-Кафирун) 110 . Сура Подкрепата (Ан-Наср) 111 . Сура Сплетените Влакна (Ал-Масад) 112 . Сура Пречистването (Ал-Ихлас) 113 . Сура Разсъмването (Ал-Фалак) 114 . Сура Хората (Ан-Нас)
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top