BG.HARUN-YAHYA.NEThttp://bg.harun-yahya.netbg.harun-yahya.net - Филми - Последно добавениbgCopyright (C) 1994 bg.harun-yahya.net 1BG.HARUN-YAHYA.NEThttp://bg.harun-yahya.nethttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Слънцето: Една звезда източник на животаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/165785/Слънцето-Една-звезда-източник-наhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/165785/Слънцето-Една-звезда-източник-наFri, 19 Jul 2013 13:40:05 +0300Оръжието на сатаната: романтизмът В отдалечените от религията общества в повечето случаи верните неща се представят като грешни, а грешните като верни. Те могат да поощряват и насърчават поведение, което обаче да не се хареса на Господа. Романтизмът е едно от тези погрешни чувства, смятано за правилно. Този филм разкрива колко сериозна заплаха, било то за обществото или за отделния индивид, представлява романтизмът, за който се предполага, че е просто една черта на характера, както и показва колко лесно е да се отстрани тази опасност.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/45172/Оръжието-на-сатаната-романтизмътhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/45172/Оръжието-на-сатаната-романтизмътSat, 30 Jul 2011 11:30:48 +0300
Алтруизмът в природата Самопожертвувателност при животните
Множество същества в природата проявяват голяма саможертва за малките си. Те понасят множество трудности, за да ги отгледат. Поемат всякакви рискове, за да защитят малките си, като това понякога може да е и собственият им живот.
Бог е сътворил всички тези живи същества и им е внушил чувствата на обич, състрадание и самопожертвование, които никога не могат да бъдат обяснени.
В този филм ще разгледаме подробно чудотворните чувства, които Бог е вдъхнал на живите същества, майчината любов и саможертвите, които живите същества правят за своите малки, и ще станем свидетели на едно от най-големите чудеса на сътворението...
Продължителност: 47 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/9033/Алтруизмът-в-природатаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/9033/Алтруизмът-в-природатаThu, 28 Aug 2008 19:13:31 +0300
Цветното изкуство на Аллах Помисляли ли сте някога какво би представлявал живота в един тъмен невзрачен свят? Свят в който няма цветове, в който всичко е черно и сиво...
Несъмнено един такъв свят би представлявал много голямо мъчение за хората.
Земята обаче е много пъстра. Всяко едно кътче на земята е сътворено в хармония и украсено с прекрасни цветове. Зелени гори, сини езера, величествени планини и необятни океани...
Всичко това е сътворено от Аллах. Всеки съвестен и умен човек лесно би могъл да види тази истина, защото Аллах е сътворил всичко, за да можем да Го опознаем и да мислим за Него. Знанието на Аллах обхваща всичко.
В този филм ще разгледаме едно от най-големите блага, които Аллах е сътворил за хората, и Неговото цветно изкуство на земята.
Продължителност: 35 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/9031/Цветното-изкуство-на-Аллахhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/9031/Цветното-изкуство-на-АллахThu, 28 Aug 2008 18:51:12 +0300
Погубените народи 2 От този филм ще научите факти за "народа на Саба", който обитавал една поразително красива област с плодородни лозя и градини, и как те ненадейно останали под водите на наводнението Арим. Вие също така ще можете да научите за Фараона, който отказал да се вслуша в Божиите заповеди, и как заедно с армията си бил погълнат от водите.
Историческите и археологически открития свързани с народите, споменати в Корана, още веднъж разкриват, че Корана е Божието слово. Хората трябва да се поучат от това, което е сполетяло тези народи, и да търсят начини как да се доближат до Бог. Само по този начин те могат да се надяват да бъдат спасени в отвъдното.
Продължителност: 40 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/8990/Погубените-народи-2http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/8990/Погубените-народи-2Tue, 26 Aug 2008 12:01:04 +0300
Прекрасните Създания 3 - За мислещи хора 3 Камуфлажът при животните и разумното им поведение Колкото повече изследваме природата, толкова повече се натъкваме на една и съща истина. Живите същества притежават едни изключително добре замислени сложни структури, които напълно обезсмислят твърдението на еволюционната теория за “случайността”. Всяко едно живо същество представлява отделно доказателство за сътворението. Камуфлажът и разумното поведение, които ще видите в този филм са само няколко примера. Всеки един вид организми в природата притежава поотделно сътворени характеристики и преимущества. Авторът на цялото това великолепно сътворение е Бог, Господарят на небесата, земята и всичко между тях. Дълг на всички разумни хора е да размишляват над Божието сътворение и да възхваляват Господа. В един айят от Корана Бог повелява така: Прославата е за Аллах ­ Господът на небесата и Господът на земята, Господът на световете. Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщият, Премъдрият. (Коран, 45:36-37) Продължителност: 40 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3580/Прекрасните-Създания-3--http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3580/Прекрасните-Създания-3--Sat, 16 Jul 2005 04:19:04 +0300
Прекрасните Създания 2 - За мислещи хора 2 В този филм ще направите едно пътешествие от дълбините на океаните до жарките пустини и амазонските тропически гори, и ще видите как Божията сила и великолепието на Неговото сътворение се проявяват във всички краища на света. Светулката, която произвежда светлина с почти сто процентна мощност, отделянето на светлина на женския воден червей, смесвайки произвежданите в тялото му две химични течности, по-тънката от човешки косъм, по-леката от памук и по-здравата от стомана нишка на паяка, специално устроената за живот в пустинята телесна структура на камилата: прозрачните й клепачи, дългите и гъсти мигли, предпазващи навлизането на пясък в очите, специалният дизайн на носа й, дългите й крака, които държат тялото надалеч от горещия пясък... Всичко това е в този филм...Продължителност: 41 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3579/Прекрасните-Създания-2--http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3579/Прекрасните-Създания-2--Sat, 16 Jul 2005 04:14:50 +0300
Прекрасните Създания 1 - За мислещи хора 1 Създанията, които ще видите в този филм, са само една малка част от чудесата на сътворението в природата: Естественият компас, който помага на сьомгата да определя пътя си в огромния океан, и това, че тя притежава най-чувствителната обонятелна система в света, описанието, което една пчела прави посредством танц, за да даде всички необходими сведения относно намереният източник на цветя на останалите пчели, това, че четвъртото поколение на пеперудите Монарх живее по-дълго от останалите и миграцията, която осъществява, това, че дизайнът на последния модел на световно известният хеликоптер Сикорски е направен, взимайки за пример едно малко насекомо – водното конче. Тези организми и всички живи същества по света са дарени с прекрасни качества и всяко едно представлява доказателство за Божието могъщество и майсторство. Продължителност: 40 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3578/Прекрасните-Създания-1--http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3578/Прекрасните-Създания-1--Sat, 16 Jul 2005 04:10:46 +0300
Да мислиш задълбочено Човек, който размишлява, ще разбере тайните на Божието сътворение и истината за земния живот. Той ще разпознае Божиите качества във всяко едно нещо. Противно на по-голямата част от човечеството, той, през целия си живот, ще размишлява върху това защо съществува. Той проумява знанието, с което Бог го е дарил, и започва да мисли така, както Господ е заповядал. В резултат на това, той ще изпитва много по-голямо удоволствие от Божиите блага, от когото и да било друг, и няма да се тревожи напразно или да се безпокои, отдавайки се на земните си страсти. Това са само няколко от чудесните неща, които всеки размишляващ човек ще спечели на този свят. Размишлявайки и винаги виждайки истината, в безкрайния отвъден живот, човек ще спечели Божията обич, одобрение, снизхождение и Неговия рай. Целта на този филм е още веднъж да ви напомни фактите, върху които трябва да размишлявате, и да ви предостави възможност да се доближите до Бог още повече. Продължителност: 38 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3577/Да-мислиш-задълбоченоhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3577/Да-мислиш-задълбоченоSat, 16 Jul 2005 04:04:10 +0300
Обич и солидарност при животните- Социалният живот на животните Единство... Сътрудничество... Самопожертвувание... Преданост...Всичке те могат да бъдат възприети като образцови качества във всички общества. Всяко едно човешко същество би искало да живее сред хора, които са носители на тези качества. Филмът, който ще видите, има за тема точно тези модели на пристойно поведение. ...Неговите герои обаче въобще не са човешки същества... Продължителност: 43 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3576/Обич-и-солидарност-при-животнитеhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3576/Обич-и-солидарност-при-животнитеSat, 16 Jul 2005 03:58:04 +0300
Аллах се опознава с разум Тадж Махал... Великата Китайска стена... Римският Колизеум... мемориалните бюстове на четиримата американски президенти на върха на планината Ръшмор... или Египетските пирамиди... Всички тези произведения са проектирани и изградени от архитекти и строители. Дори тези каменни отломки в областта Стоунхендж, Британия, са смятани за доказателство за някогашното съществуване на древна цивилизация. Всички тези примери сочат към една истина: малки или големи, всички постройки, които изискват детайлен план и ред, са проектирани или изградени от някого. Разбира се, че планът, замисълът и равновесието, като се започне от собственото ни тяло и се стигне до най-крайната точка на огромната Вселена, притежават един възвишен Създател. Човек не може да види този Създател, но размишлявайки върху нещата, които Той е сътворил може да осъзнае неговото съществувание, сила и разум. Всеки, който притежава една искрена богобоязън, притежава и тази способност на размишляване. Този филм от своя страна пък е покана за размишляване. Една покана за размишляване върху сътворените от Бог Вселена и създания, и виждане на това как Той ги е сътворил по един съвършен начин... Това, което ще видите в този филм, са само част от безбройните Божии знамения в природата. Продължителност: 43 Минути

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3575/Аллах-се-опознава-с-разумhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/3575/Аллах-се-опознава-с-разумSat, 16 Jul 2005 03:38:38 +0300
Сътворението на Вселената С потвърждаването на Big Bang теорията, според която Вселената се е появила в резултат на една огромна експлозия, представата за ‘вечна материя’, която формира основите на материалистическата философия, е захвърлена в кошчето за смет на историята.
В този филм ще видите как съвременната астрономия и физика заключват в себе си един факт, които материалистите не желаят да приемат, а именно съществуването на Бог.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2683/Сътворението-на-Вселенатаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2683/Сътворението-на-ВселенатаMon, 24 May 2004 18:07:51 +0300
Сътворението на човека Този филм е за вашата история. Как сте се появили от една единствена капка течност? Как сте били внимателно замислени, формирани, хранени и отгледани в майчината ви утроба?
Когато видите невероятния дизайн, план и сложност на всяка една стъпка, която води към вашата поява, то вие ще си припомните, че това не е дело на слепите природни сили, а на Премъдрия и Всемогъщ Творец.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2682/Сътворението-на-човекаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2682/Сътворението-на-човекаMon, 24 May 2004 18:05:52 +0300
Провала на еволюцията

 

 

 

 

 

 

 

 

Редица клонове на науката, развили се след формирането на дарвинизма, показват, че тази теория не е нищо друго освен един въображаем сценарий. Този документален филм разглежда внимателно този научен провал на дарвинизма в рамките на три части:

1) Произход на живота
2) Въображаеми еволюционни механизми
3) Фосилни регистри

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2681/Провала-на-еволюциятаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2681/Провала-на-еволюциятаMon, 24 May 2004 18:04:22 +0300
Исус Ще Се Върне Исус Христос (мир нему), така както и всички останали пророци, е избран от Бога раб, който е натоварен със задачата да призовава хората към правия път…
Живота на този свят човек от момента на неговото раждане до въздигането му при Бог е изпълнен с чудеса.
С Божие позволение Исус (м.н.) изцерява болни, съживява мъртви, дарява с живот безжизнената глина...
Съществува още едно чудо сбъдването, на което вярващите от двете големи Божи религии, очакват с нетърпение и се подготвят за този свят ден:
Исус (м.н.) ще се върне отново на земята!
Завръщането на Исус (м.н.) на земята е благо и подкрепа, с които Бог дарява цялото човечество. Защото с неговото пристигане всички безредици по земята ще бъдат прекратени, морала, на който ни учи Корана, ще властва по целия свят, ще настъпи един изключителен, от всяка една точка, период.
Бивайки вярващи това, което трябва да направим, е да се подготвим по най-добрия начин за този прекрасен ден и да посрещнем този свят пророк по най-прекрасния начин.
Нещо повече, Бог повелява на нас мюсюлманите да бъдем като апостолите, които са помагали на Исус (м.н.):
О, вярващи, бъдете помощници [по пътя] на Аллах, както Иса, синът на Мариам, рече на учениците си: “Кои са моите помощници [по пътя] на Аллах?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах.” И част от синовете на Исраил повярва, а друга не повярва. И подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители. (Сура Сафф, 14)

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2680/Исус-Ще-Се-Върнеhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2680/Исус-Ще-Се-ВърнеMon, 24 May 2004 17:58:29 +0300
Ционистката философия и Израел Във вестниците, които четем, и новините, които гледаме години наред,ставаме свидетели на факта, че в Средния Изток почти всеки ден се извършват сражения. И от двете страни множество невинни хора, жени, деца, младежи и възрастни се превръщат в обект на тази жестока борба. Биват опожарявани и разрушавани къщи, училища, болници и дори места за поклонение. Най-големият виновник за тази продължаваща дълги години вражда и война, за пролятите сълзи и кръв, е ционистката идеология. В този филм ще видите от една страна как изкривените пропаганди и внушения на ционизма представляват една голяма опасност за световния мир, а от друга – масовите избивания, опустошения и безредици причинени от тази идеология.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2679/Ционистката-философия-и-Израелhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2679/Ционистката-философия-и-ИзраелMon, 24 May 2004 17:53:51 +0300
Тайната на изпитанието Докато човек живее на земята, той е подложен на изпитания от своя Създател. Задължение на всеки вярващ е да отговаря на злото с добро, да бъде търпелив и да се отнася морално към другите. Да знае, че всичко, което му се случва, е просто изпитание от Господа, да изпитва удоволствие от всичко и да се обръща с радост и охота към всяка ситуация - това са тайни, известни единствено на вярващите. Този филм описва тайните на изпитанието, на което сме подложени по време на земния ни живот.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2678/Тайната-на-изпитаниетоhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/2678/Тайната-на-изпитаниетоMon, 24 May 2004 17:49:53 +0300
Кървавото учение на дявола: сатанизъм Сатанизъм…Тъмния път към ада… Това е пътят, който са избрали тези, които дяволът е успял да заблуди и сега са се превърнали в негови последователи.В този филм вие ще видите не само тъмната история на сатанизма, но също така ще станете и свидетели на кървавия съюз между него и други философии, като атеизма и материализма. Ще видите как те взаимно си сътрудничат, за да отклонят човешките същества от Божия път и да ги заблудят с празни обещания, за да могат да ги накарат да прекарат своя вечен живот в ада.......

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/1604/Кървавото-учение-на-дявола-сатанизъмhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/1604/Кървавото-учение-на-дявола-сатанизъмSat, 20 Dec 2003 12:28:49 +0200
Ислямът порицава тероризма Този филм още веднъж представя жестокостта на тероризма, както и степента на опасност, която

 

 

 

представлява за мира и спокойствието на човечеството. Във филма са изложени

 

 

 

доказателства за това, че Исляма се противопоставя на тероризма и, че да се живее според морала от Корана е единственото решение на проблема с тероризма.

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/1603/Ислямът-порицава-тероризмаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/1603/Ислямът-порицава-тероризмаSat, 20 Dec 2003 12:18:30 +0200
Ислямът: светлината, която озарява света Преди 14 века на Арабския полуостров се ражда една нова религия. Тази религия научава арабското общество, което дотогава живее в насилие, варварство и невежество, на мир, разум и цивилизованост. Не само арабите, но и още много други народи били осветени със сиянието на тази нова религия. В науката, културата, начина на мислене и изкуството настъпва невиждан дотогава възход. Тази религия е изпратеният от Бог като напътствие Ислям...

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/1602/Ислямът-светлината-която-озарява-светаhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Филми/1602/Ислямът-светлината-която-озарява-светаSat, 20 Dec 2003 12:14:38 +0200