BG.HARUN-YAHYA.NEThttp://bg.harun-yahya.netbg.harun-yahya.net - Хубава тема на деня - Последно добавениbgCopyright (C) 1994 bg.harun-yahya.net 1BG.HARUN-YAHYA.NEThttp://bg.harun-yahya.nethttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Сатаната е най-опасния враг на човека и само вярващият може да го обезвреди Ако кажеш на човек:„Някъде по света съществува някой,който ти е голям враг и би направил всичко, за да ти навреди възможно най-много;Той еспециалист по всякакъв вид измами и лъжи, и няма да те остави на мира, докато не ти навреди, колкото иска.“, то каква ли ще му бъде реакцията?Можем ли да очакваме да каже само „добре“, да не прояви интерес към това и без да предприеме нещо срещу врага да продължи живота си?

Разбира се, че отговорът на този въпрос е „НЕ“.Всеки един човек, който разбере за съществуването на един такъв враг ще обърне голямо внимание на това. Няма да може да забрави за това, докато не предприеме някакви мерки, които да предотвратят евентуални вреди, и не неутрализира този свой враг.

Човекът има много по-опасен и безмилостен враг от хората, които са враждебно настроени към него, а именно „сатаната“. И той е най-големия враг на човека съществувал някога досега. Той е толкова опасно същество че, не може дори да бъде сравнен със стотици врагове от хората. Би било голяма грешка човек да предприема предпазни мерки срещу враговете си, но да остане безразличен в лицето на сатаната.

Това е така, защото сатаната цели „край“ за човека. Този „край“ е влизането на човека във „вечния ад“. Затова сатаната няма да остави човека на мира, докато не осъществи плановете си. Това Аллах изрично ни съобщава в Корана:

О, хора, яжте от онова по земята, което е позволено и приятно! И не следвайте стъпките на сатаната! Той за вас е явен враг. (Сура ал-Бакара,168)

Сатаната е ваш враг. Затова го приемете като враг! Той призовава своите последователи, само за да станат обитатели на Пламъците. (Сура Фатир, 6)

И ще ги заблуждавам, и ще ги подбуждам към копнежи, и ще им повелявам да срязват ушите на добитъка, и ще им повелявам да изменят творението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за покровител, той ще понесе явна загуба. (Сура ан-Ниса, 119)

В Корана Аллах повелява на човека даприеме сатаната като враг, така както той приема цялото човечество за свои враг. При това положение човек трябва да се подчини на тази Божия заповед и да си постави като първоначална цел неутрализирането на сатаната.

Сатаната е много голям враг на човека. Аллах обаче е направил така, че човек може да се спаси от злините на сатаната много лесно. В Корана Аллах разкрива множество тайни за това как човек да постигне това. Една част от тях са:

·         Сатаната е безпомощно същество, което не ще им навреди с нищо без позволението на Аллах. (Сура Муджадала, 10)

·         Слабо е коварството на сатаната! (Сура ан-Ниса, 76)

·         Властта на сатаната е само над онези, които се сближават с него и които съдружават с Аллах. (Сура ан-Нахл, 100)

·         Сатаната няма власт над човека. (Сура Ибрахим, 22) (Сура Саба, 20-21)

·         Сатаната няма власт над онези, които вярват и на своя Господ се уповават. (Сура ан-Нахл, 99)

·         Когато човек искрено потърси убежище при Аллах и Корана, той ще неутрализира всички подбуди на сатаната.(Сура ал-Араф, 200-201) (Сура Фусиллат, 36)

Дори човек да знае единствено тези, разкрити в Корана, тайни е достатъчно, с позволение на Аллах, да неутрализира бързо и убедително най-големия си враг – сатаната.  

-        Ако човек живее без да забравя, че не съществува друга сила освен Аллах, че както сатаната, така и хората са безсилни, и не подлага под съмнение Аллах, то сатаната независимо от къде се опитва да го доближи и да му навреди няма да успее.

-        Ако човек под каквито и да е било условия остане верен на Аллах, и не забравя, че Аллах сътворява всичко с мъдрост и по най-благоприятния начин със съдба, че всичко се случва единствено според това, което Аллах е предопределил, то сатаната никога няма да може да му въздейства.

-        Ако човек, когато бъде изкушен от сатаната, се подчини на Аллах и Корана, то тогава с позволение на Аллах това изкушение ще бъде премахнато и сатаната няма да може да му навреди.

-        Ако човек не забравя, че сатаната е напълно безсилно същество, че действа единствено с позволение на Аллах, и не гледа на сатаната като на независима сила и е на страната на Аллах, то тогава сатаната ще изгуби цялата си сила върху този човек.

-        Ако човек оцени всички измами, преиначени истини, лъжи и игри на сатаната под светлината на Корана, то той ще разбере, че всички те са покварени и слаби капани и по този начин сатаната отново няма да успее да му повлияе.

Когато човек действа с правоверно съзнание срещу сатаната, с позволение на Аллах, всички коварства на сатаната ще бъдат напразни до края на живота му.

Гледната точка на човек относно сатаната не трябва да съдържа логика различна от тези факти. Вярващия никога не трябва да смята сатаната за силен и да мисли, че е трудно да го победи. Вярващия никога не трябва да забравя, че „Аллах е сътворил сатаната като същество, което да отклонява неверниците, че няма власт над искрените Мюсюлмани, които обичат Аллах и живеят според моралните ценности, които Аллах одобрява“.

Няма той власт над онези, които вярват и на своя Господ се уповават.( Сура ан-Нахл, 99)

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Хубава-тема-на-деня/40802/Сатаната-е-най-опасния-врагhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Хубава-тема-на-деня/40802/Сатаната-е-най-опасния-врагMon, 11 Apr 2011 01:39:34 +0300
Една от най-важните черти от характера на вярващия е „да може да прощава“... A „тези, които не могат да прощават“, са хора подвластни на тъмнината, породена от гнева в сърцата им... Аллах е сътворил на земята множество хубави блага, от които хората да изпитват голяма наслада. Голяма част от хората обаче поради лошите си навици и поведение остават далеч от тях. Един от лошите и унищожителни навици на хората е именно „неспособността им да прощават“. Много хора само защото не могат да прощават сами се лишават от красотата и благата на земния живот.

Без съмнение едни от най-влиятелните чувства, които не позволяват на хората да си прощават са „омраза и гняв“. И особено ако човек си мисли, че е прав в гнева си, то тогава ще му е още по-трудно да успее да прости. А това право в повечето случаи се дължи на това, че отсрещния човек е направил наистина голяма грешка. „Как може да ми причини такова нещо?”, „Как може да бъде толкова безразсъден, себелюбив и глупав?” Това са въпроси, които човек си задава, когато наистина е прав и насрещния е с наистина лошо поведение, но от своя страна те позволяват на гнева да се задълбочи и задържи по-дълго в сърцето му.

Тук обаче е пропуснато нещо много важно: Разбира се, че човек не е безгрешен. Не е възможно да живее до края на живота си без да  допусне никаква грешка. Аллах съобразно с определена мъдрост е създал човека така,че да греши. Ето защо не бива да очакваме от отсрещния да бъде безгрешен през целия си живот. Дори най-перфектния човек,  човека с най-прекрасен морал на света в основата си е „човек”. И според принципа на сътворението от Аллах човек непременно ще се случи да забрави, да се заблуди и сгреши.

Но ако човек наистина е с добри намерения, ако е искрен и честен, то той ще направи всичко възможно, за да поправи грешката си и да се реваншира. Ето защо оценявайки един човек не трябва да взимаме за критерий очакването изобщо да не греши и като направи това не трябва да го изтрием от живота си. Напротив, не трябва да забравяме, че той може да сгреши и трябва да обърнем внимание на това колко искрено се опитва да поправи грешката си. Доброто възпитание изисква, когато отсрещния човек се опитва да поправи грешката си, с която ни е навредил и прави всичко възможно, за да възстанови вредите, без да губим време да му простим.

В обществото има множество хора, които поради това, че не успяват да се преборят с омразата и гнева вътре в тях, не могат да прощават и остават далеч от най-близките си и най-обичани хора. И само поради това, че не могат да прощават са обречени да живеят без да обичат, да бъдат обичани, лишени са от пълно с доверие и благодарност приятелство, преданост и уважение.  

Хората подвластни на своето его, „гордост“ се обричат да не могат да прощават, да не постъпват толерантно, да не гледат с добро око на всичко, да не се обръщат с доверие, обич и благодарност към ближните си. „Гордостта“ кара хората да вярват, че е свято чувство заслужаващо уважение, и ги насочва да бъдат безкомпромисни. Гордостта подтиква хората да вярват, че човек, който прощава, ще се унижи, ще бъде взет за глупак и губещ. Хората, слушайки този вътрешен глас, с помощта на своята гордост подсилват чувствата си на омраза и гняв.

Да простиш обаче е много по-лесно, много по-успокояващо, много по-благородно и красиво чувство отколкото да мразиш. Човек, дори когато е 100 процента прав, трябва да може да прощава и тогава ще се почувства много по-спокоен, весел, радостен и удовлетворен. Аллах е този, който го кара да изпита тези красиви чувства. Аллах предоставя това благо от Себе си на  хората, които въпреки целия натиск на личността си, са успели да запазят морала, който Аллах харесва  . Човек, който не прощава, всеки ден, всяка секунда изпитва болка и нещастие предизвикани от злобата. И докато се измъчва от въпроса „Да бях ли простил?“, милостивия човек,  благодарение на добрите си морални ценности, се  озарява от обич, уважение и добри приятелски взаимоотношения.

И удостоените с благодат и обилие сред вас да не се кълнат, че не ще даряват на [съгрешилите от] роднините и клетниците, и преселниците по пътя на Аллах! И нека извиняват, и нека прощават! Нима не искате Аллах да ви опрости? Аллах е опрощаващ, милосърден. (Сура Нур, 13)

И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните. (Сура Маида, 13)

]]>
http://bg.harun-yahya.net/bg/Хубава-тема-на-деня/32510/Една-от-най-важните-чертиhttp://bg.harun-yahya.net/bg/Хубава-тема-на-деня/32510/Една-от-най-важните-чертиWed, 13 Oct 2010 16:18:51 +0300